Elm

Xəzər dənizinin ekosistemi nərə balığının sənayeləşməsi və nəzarətsiz ovlanması səbəbindən çox zərər gördü. Zamanı geri döndərmək mümkün olmasa da, hazırkı vəziyyəti düzəltmək mümkündür. Buna görə də biz Blue Marine Foundation fondu ilə əməkdaşlıq edirik və təbiətdə nərə balığının populyasiyasının bərpa edilməsi üçün Kür və Araz çaylarının ağzında dəniz yasaqlığının yaradılmasına kömək edirik.

Əsas problemlərdən biri brakonyerlikdir. Həyata keçirdiyimiz proqram nərə balığı, ağ balıq və uzunburunların vəhşi populyasiyasını qorumağa kömək edir: keçmiş brakonyerlər qiymətli balıq cinslərinin süni şəkildə yetişdirilməsində mütəxəssis olurlar. Bununla biz həm ekosistemə dəyən zərəri azaldır, həm də balıq sənayesinin ehtiyac duyduğu dəyərli kadrları əldə edirik.

İkinci addım nərəkimilərin populyasiyasını bərpa etməkdir. Körpə balıqlar onları vəhşi mühitə hazırlaya biləcək və yeni nəslin sağ qalması ehtimalını artıra biləcək xüsusi inkubatorda yetişdirilir. Bizim vəzifəmiz yeni balıq nəslinin sağ qalmasını artırmaqdır. Onlar böyüyəndə biz satılan hər bir “Baku Caviar” kürü bankasının əvəzində 10 körpə balığı Xəzər dənizinə buraxırıq. Bundan əlavə, Blue Marine Foundation fondunun mütəxəssisləri yetkin vəhşi nərə balıqlarının Kür və Araz çaylarının yuxarı axın hissəsində olan kürütökmə yerlərinə çıxmaları üçün şəraitin yaradılmasına nəzarət edirlər.

Həll etdiyimiz digər məsələ kommersiya tələbatının ödənilməsidir — əks halda balıq ovunun qadağan edilməsi mənasını itirir və balıq qara bazara çıxarılır.

Biz nərəkimiləri təbii şəraitə maksimal dərəcədə yaxın olan mühitdə yetişdiririk. Şotlandiyanın Stirling Universitetinin mütəxəssisləri və Azərbaycan akvamədəniyyət tədqiqatı mərkəzi ilə birlikdə biz nərə balığının qida maddələrində olan bütün ehtiyaclarını qarşılayan balanslaşdırılmış yem rasionunu tərtib etmişik. Bu yemin əldə edilməsi üçün biz quşun yan məhsulları ilə birlikdə bitki zülallarından istifadə edirik, ekoloji cəhətdən təmiz istehsal isə Azərbaycanın təbiətinə ziyan vurmur.

Bundan əlavə, nərə balığının təbii populyasiyası arasında xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün biz Kür və Araz çaylarının ağzında suyun keyfiyyətinin ekoloji və epidemioloji monitorinqini həyata keçiririk.

Azerbaijan Fish Farm yalnız yüksəkkeyfiyyətli balıq və balıq delikateslərini istehsal etməyə deyil, həm də Azərbaycanın və Xəzərin təbii sərvətlərini gələcək nəsillər üçün bərpa etməyə və artırmağa can atan bir şirkətdir.